0005
0009
0013
0021
0023
0024
0042
0048
0056
0052
PlayPause
previous arrow
next arrow
0005
0009
0013
0021
0023
0024
0042
0048
0056
0052
previous arrow
next arrow

ให้บริการสื่อโฆษณารถสาธารณะ ,สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ,Bus Advertising ,Bus Media ,Digital Media Advertising
ครอบคลุมพื้นที่ในการโฆษณาตามเส้นทางเดินรถ
สร้างความรับรู้ของแบรนด์สินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง หลากหลายช่วงอายุ
ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณของจำนวนรถได้ วต้องการรถเมย์จำนวนกี่คัน กี่สาย

กรณีลูกค้าทำสัญญา ระหว่าง 3 เดือน 6 เดือน 1ปี
สามารถเปลี่ยนแปลง Artwork ได้ตลอดอายุสัญญา แต่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ Artwork ต่อแบบ ซึ่งแต่ละสื่อราคาไม่เท่ากัน
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation หรือ Gen-X ) บ่งบอกความแตกต่างของทั้ง 3 Gen อายุต่างกัน ความต้องการแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน
Gen Z อายุไม่เกิน 21 ปี Gen Yระหว่างอายุ 22-38ปี Gen X ระหว่างอายุ 35-50 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งรายละเอียดได้ทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์ได้ตลอด 24ชั่วโมง ครับ เรา
ยินดีให้คำแนะนำ ให้แบรนด์สินค้าคุ้มค่ามากกับเม็ดเงินมากที่สุด