กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกบรรทัด

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์ และไม่รับพิจารณาใดๆ หากนำทรัพย์อื่นมากู้ เพราะผิดกฎหมาย
เฉพาะเจ้าของทรัพย์โดยเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการประสานงาน กับ พูดคุยโดยตรง เจ้าของทรัพย์

ตัวอย่างโฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลัง
โดยให้ ” ปิดชื่อเจ้าของบางส่วน แต่ด้านหลังโฉนดไม่ปิด “

1. รูปภาพบริเวณที่ดินเปล่า,รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ
2. รูปถ่ายถนนหน้าที่ดิน และรูปถ่ายที่ดิน* เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง
3. รูปภาพระวางที่ดิน (สำคัญมาก)
4. รูปภาพโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
5. ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
6. ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map
กรุณาใส่ข้อมูล Google Map ตำแหน่งทรัพย์ของคุณ ตัวอย่าง เช่น
Link Google Map : https://goo.gl/maps/uRmtMtjqGe6eNKmX5
Latitude : 13.71232134562 | Longitude : 100.6454545424545

7. ใบประเมิณของกรมที่ดิน ใบประเมิณเอกชนที่เชื่อถือได้
8.ข้อมูลรายได้เจ้าของทรัพย์ อาทิ
8.1 งบการเงินปีล่าสุด เฉพาะขอวงเงิน 50 ล้านขึ้นไป ถ้าต่ำกว่าไม่ต้องส่ง
8.2 ธุรกิจหลัก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร รายได้ต่อปีเท่าไหร่ กำไรสุทธิต่อปี
9. ข้อมูลติดต่อ ชื่อและเบอร์โทร ข้อมูลรายได้

****เอกสารลูกค้าสามารถใส่ลายน้ำได้ แต่ห้ามใส่ข้อมูลติดต่อ

***ทางเราจะพิจารณาต่อเมื่อเอกสารครบถ้วนเท่านั้น หากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณาทุกกรณี
มีคนติดต่อมาจำนวนมาก ดังนั้นให้ติดต่อเบื้องต้นเพียง 2 ช่องทาง
คือ Email/ Line OA เท่านั้น ไม่ติดต่อทางช่องทางอื่น
LINE OA : https://lin.ee/SNOuAQB ( ติดต่อ24ชั่วโมง ) Email : CS.Asset@yahoo.com ( ติดต่อ24ชั่วโมง )

เอกสารพิจารณาประเมินหลักทรัพย์