forest_elevation_day_021
Elevated Park - Jan 2021
downtown-under-construction
Berlin_Office-Building-masterplan_Web
-1x-1
__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__treehugger__images__2019__10__model-GRC-579f5ab368a94f50890982779b757a34
Hopscape Architecture - Tangshan
PlayPause
previous arrow
next arrow
forest_elevation_day_021
Elevated Park - Jan 2021
downtown-under-construction
Berlin_Office-Building-masterplan_Web
-1x-1
__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__treehugger__images__2019__10__model-GRC-579f5ab368a94f50890982779b757a34
Hopscape Architecture - Tangshan
previous arrow
next arrow

รับขายฝากโรงงาน,ขายฝากปั้มน้ำมัน,ขายฝากโรงแรม,ขายฝากรีสอร์ท ,ขายฝากอพาร์ทเม้นท์,รับขายฝากที่ดิน
สินเชื่อธุรกิจ , สินเชื่อ SME ,สินเชื่อโรงงาน,สินเชื่อปั้มน้ำมัน,สินเชื่อโรงแรม,สินเชื่อกรีสอร์ท ,สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ต้องการเงินหมุนเวียนธุรกิจหรือนำไปขยายธุรกิจ
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทางเราก็รับ
ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ผู้กู้ เก็บความลับลูกค้า ไม่เช็กประวัติการเงิน สเตทเม้นท์ งบการเงิน

พื้นที่บริการ : กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ชลบุรี ระยอง
เกาะสมุย ภูเก็ต พิษณุโลก เชียงราย เชียงใหม่ ฯลฯ
ภาคอีสานทั้งหมด นครราชสีมา ,อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ฯลฯ

ข้อแตกต่างจากสถาบันการเงิน ที่มีจุดเด่น
– วงเงินประเมิณ 50-80% ของราคาประเมินเอกชน
วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
– หลังจากส่งเอกสารครบถ้วน อนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3-6 ชม. และรับเงินเร็วใน 3 วัน
– ไม่เช็คเครดิตบูโร สเตทเม้นท์,งบการเงิน
– เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน

รับวงเงิน 10 ล้าน ขึ้นไป
(ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
วงเงินประเมิณ 50-80% ของราคาประเมินเอกชน
ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 8-10 % ต่อปี

รับเงินเร็วใน 3 วัน
อนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3-6 ชม.

ทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
ผ่อนนาน 10 ปี ลดต้นลดดอก

0 Million
capital
0
customer

ไม่รวมค่าดำเนินการ 5% ของวงเงิน (หักจากเงินที่ได้รับ เหมือนกับสถาบันการเงิน แต่ถูกกว่าของธนาคาร) ,เราช่วยดูแลตลอดสัญญา

เงื่อนไขการบริการของเรา
– รับเฉพาะโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. ครุฑสีเขียว,น.ส.3 ครุฑสีดำ,น.ส.4 ครุฑสีแดง
– ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น 0.75 % ต่อเดือน
– ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน
– วงเงินประเมิณ 50-90% ของราคาประเมินเอกชน วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
– อนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3-6 ชม.
– ไม่เช็กประวัติการเงิน สเตทเม้นท์ งบการเงิน
– ส่งเอกสารครบถ้วน รับเงินเร็ว ใน 3 วัน เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน
– สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 3-7 วันทำการ
เพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก/จำนอง

การขายฝาก คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก (นักลงทุน)
โดยการขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่มีการทำ
แต่มีเงื่อนไขตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินที่ตกลงกัน
และต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 – 502

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองหลังโฉนดเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยมีกำกับว่า “ขายฝาก” รวมถึงระบุระยะเวลาขายฝาก
มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กรมที่ดินของเขตพื้นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ถ้าถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่การ”จำนอง”ทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์

 ไม่รวมค่าดำเนินการ5% ของวงเงิน (หักจากเงินที่ได้รับ เหมือนกับสถาบันการเงิน แต่ถูกกว่าของธนาคาร) ,เราช่วยดูแลตลอดสัญญา

กรุณาส่งข้อมูลพิจารณาดังนี้ให้ครบถ้วนครับ

– รูปภาพโดยละเอียดของทรัพย์
– รูปภาพระวางที่ดิน (สำคัญมาก)
– รูปภาพโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
– ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
– พิกัดทรัพย์
– เล่มประเมิณเอกชน ที่ทำโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่รับรองโดย กลต เท่านั้น
– ข้อมูลติดต่อ ชื่อและเบอร์โทร ข้อมูลรายได้ เจ้าของทรัพย์หรือทายาท

เพื่อความรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลให้ครบถ้วนครับ
หากยังไม่ส่งมาหรือส่งไม่ครบ ทางเราไม่รับพิจารณา


คลิก LINE OA : @127XPUUY ( ติดต่อ24ชั่วโมง )
Whatsapp/โทร: 064.995.2165
Email : agencythai.adt@gmail.com

ขายฝากโรงงาน,ขายฝากปั้มน้ำมัน,ขายฝากโรงแรม,ขายฝากที่ดิน