จัดหาสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
จัดหาแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
บริการแหล่งเงินทุนธุรกิจ
ขั้นต่ำ 100ล้านบาทขึ้นไป
ได้เงินเร็วกว่ากู้ธนาคาร
รักษาความลับของลูกค้า

เฉพาะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น
(ยินดีต้อนรับเจ้าของกิจการเท่านั้น)

เฉพาะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการของเราเป็นทางเลือกที่มั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดหาแหล่งเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เรามุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการจัดหาทุนและขายฝากสำหรับธุรกิจ
ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยการจัดหาเงินทุนที่ง่ายและปลอดภัย ด้วยบริการของเราที่รวดเร็วและเชี่ยวชาญในการจัดหาทุนธุรกิจ ช่วยลดเวลาในการขอสินเชื่อและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โบรกเกอร์เงินทุน เรามีกลุ่มทุน ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ
ที่สามารถปล่อยวงเงินระดับร้อยล้านถึงพันล้านขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ถ้าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
หาเงินทุนเพิ่มเติม สามารถทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส

ไม่เช็กNPL ประวัติการเงิน

ดอกเบี้ยต่ำสุด10-12%ต่อปี

ได้เงินเร็วกว่ากู้ธนาคาร

รักษาความลับของลูกค้า

จุดเด่น

เงื่อนไขและข้อกําหนด

   • วงเงิน : ขั้นตํ่า 100 ล้านบาท (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
   • วงเงินประเมิณ 50-60% ของราคาประเมิน
   • ดอกเบี้ย : ไม่เกิน 12 % ต่อปี
   • ระยะเวลา : ไม่เกิน 6ปี
   • การชําระเงินต้น : ชําระรายปี ขั้นตํ่า 20% ของวงเงิน ที่เหลือชําระสิ้นปีสุดท้าย
   • การชําระดอกเบี้ย : ชําระล่วงหน้าขั้นตํ่า 1 ปี เมื่อเบิกวงเงิน หรือเมื่อครบ
    กําหนด ทุก 1 ปี คืนตามสัดส่วนเมื่อมีการชําระเงินต้นล่วงหน้า
   • ค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม ชำระเมื่อผ่านอนุมัติ
   • ค่าธรรมเนียมการกู้ 3-5% ของวงเงิน 
   • ค่าดำเนินการของBrokere 3% ของวงเงิน 
   • ต่างจังหวัด มีค่าสำรวจ : 30,000 บาท ต่อครั้ง จ่ายก่อนเท่านั้น***
    ***ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการของBrokere หักจากเงินที่อนุมัติ

การขายฝากและการจำนองไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ทั้งสองมีความเหมือนกันในทางที่เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน. แต่มีความแตกต่างดังนี้:

**การขายฝาก**:
– ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้.
– ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้.
– ค่าธรรมเนียมการขายฝากคือ 2% ของราคาประเมิน.

**การจำนอง**:
– ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้.
– ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, เจ้าหนี้จะต้องขายทรัพย์สินผ่านการประมูล.
– ค่าธรรมเนียมการจำนองคือ 1% ของจำนวนเงินที่จำนอง.

– ไม่รับพิจารณาที่ดิน รกร้าง บ่อกุ้ง บ่อน้ำ ไร่นา , น.ส.3 ข. ,ส.ป.ก. ,ภ.บ.ท.5 ทุกกรณี
– ที่ดินต้องไม่อยู่ในระหว่างข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้น หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

แนะนำบริษัทประเมิณทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต จากลิส 5 รายการนี้
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท แลนด์มาร์ค คอนซัลแทนส์ จำกัด ,บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด ,บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
***ลูกค้าต้จ้างทำประเมิณทรัพย์สินใหม่ทั้งหมด เพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ปัจจุบัน
(ไม่สามารถใช้ชุดประเมิณเดิมอ้างอิงได้ ยกเว้นมีของบริษัทดังกล่าวเท่านั้น)

 1. รูปภาพโดยละเอียดของทรัพย์
 2. สำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
 3. ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 4. กรุณาใส่ข้อมูล Google Map ตำแหน่งที่ดินของคุณ
 5. งบการเงินของบริษัท หรืองบการเงินของธุรกิจ
 6. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. สำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
 4. ชุดประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 5. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน
  ****ไม่เช็คเครดิตบูโร
 1. เอกสารสำหรับนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 3. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 4. รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 5. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี นับจากปัจจุบัน
 7. แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี ( ภ.ว.ด.50)
 8. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 9. สำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
 10. ชุดประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 11. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน
  ****ไม่เช็ค NPL / เครดิตบูโร

**ไม่รับพิจารณาใดๆ ถ้าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์มาค้ำประกันหรือนำทรัพย์ผู้อื่นมาค้ำประกัน