สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
รับขายฝากที่ดิน ขั้นต่ำ 50 ล้านบาทขึ้นไป
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Sale With the Right of Redemption in Thailand
Sale With the Right of Redemption in Bangkok
ได้เงินเร็วกว่ากู้ธนาคาร
รักษาความลับของลูกค้า

เฉพาะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น
(ยินดีต้อนรับเจ้าของกิจการเท่านั้น)

เฉพาะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการของเราเป็นทางเลือกที่มั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดหาแหล่งเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เรามุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการจัดหาทุนและขายฝากสำหรับธุรกิจ
ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยการจัดหาเงินทุนที่ง่ายและปลอดภัย ด้วยบริการของเราที่รวดเร็วและเชี่ยวชาญในการจัดหาทุนธุรกิจ ช่วยลดเวลาในการขอสินเชื่อและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โบรกเกอร์เงินทุน เรามีกลุ่มทุน ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ
ที่สามารถปล่อยวงเงินระดับร้อยล้านถึงพันล้านขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ถ้าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
หาเงินทุนเพิ่มเติม สามารถทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส

ดอกเบี้ยต่ำสุด10-12%ต่อปี

ได้เงินเร็วกว่ากู้ธนาคาร

รักษาความลับของลูกค้า

จุดเด่น

เงื่อนไขและข้อกําหนด

 • วงเงิน : ขั้นตํ่า 50 ล้านบาท (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ขายฝาก(Sale With the Right of Redemption) 50-60% ,จำนอง 40%
 • ดอกเบี้ย : ไม่เกิน 10-12% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ : ไม่เกิน 6 ปี
 • การชําระดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยเป็นเช็คบริษัทลงวันที่ล่วงหน้า 12 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมของบริษัท ไม่เกิน5%ของวงเงิน (ชำระครั้งเดียว)
 • ค่าดำเนินการของโบรกเกอร์ 3% ของวงเงิน (ชำระครั้งเดียว) 
 • ต่างจังหวัด มีค่าสำรวจ : 50,000 บาท ต่อครั้ง จ่ายก่อนเท่านั้น***
  ***ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการของBrokere หักจากเงินที่อนุมัติ

การขายฝากและการจำนองไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ทั้งสองมีความเหมือนกันในทางที่เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน. แต่มีความแตกต่างดังนี้:

**การขายฝาก**:
– ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้.
– ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้.
– ค่าธรรมเนียมการขายฝากคือ 2% ของราคาประเมิน.

**การจำนอง**:
– ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้.
– ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, เจ้าหนี้จะต้องขายทรัพย์สินผ่านการประมูล.
– ค่าธรรมเนียมการจำนองคือ 1% ของจำนวนเงินที่จำนอง.

– ไม่รับพิจารณาที่ดิน รกร้าง บ่อกุ้ง บ่อน้ำ ไร่นา , น.ส.3 ข. ,ส.ป.ก. ,ภ.บ.ท.5 ทุกกรณี
– ที่ดินต้องไม่อยู่ในระหว่างข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้น หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

แนะนำบริษัทประเมิณทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต จากลิส 5 รายการนี้
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท แลนด์มาร์ค คอนซัลแทนส์ จำกัด ,บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด ,บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
***ลูกค้าต้จ้างทำประเมิณทรัพย์สินใหม่ทั้งหมด เพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ปัจจุบัน
(ไม่สามารถใช้ชุดประเมิณเดิมอ้างอิงได้ ยกเว้นมีของบริษัทดังกล่าวเท่านั้น)

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

 1. รูปภาพโดยละเอียดของทรัพย์
 2.  สำเนาโฉนดที่ดินด้านและด้านหลังทุกหน้า
 3. เล่มประเมิณทรัพย์ บริษัทประเมิณทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต อายุไม่เกิน1 ปี นับจาก ปัจจุบัน
 4. หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ท.ด. 13)
 5. กรณีเป็นอาคารต้องมีใบอนุญาติก่อสร้าง และใบคำขอเลขที่บ้าน
 6. หนังสือสัญญาจำนอง/ขายฝาก (เดิมถ้ามี)
 7.  แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
 3. ชุดประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 4. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน

 1. เอกสารสำหรับนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 3. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 4. รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 5. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี นับจากปัจจุบัน
 7. แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี ( ภ.ว.ด.50)
 8. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 9. สำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
 10. ชุดประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 11. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน
  ****ไม่เช็ค NPL / เครดิตบูโร

**ไม่รับพิจารณาใดๆ ถ้าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์มาค้ำประกันหรือนำทรัพย์ผู้อื่นมาค้ำประกัน