BUS Advertising

Bus Media_002
Bus Media_003
Bus Media_005
Bus Media_006
Bus Media_007
Bus Media_008
Bus Media_009
Bus Media_010
Bus Media_011
Bus Media_021
Bus Media_012
Bus Media_013
Bus Media_014
Bus Media_015
Bus Media_017
Bus Media_018
BusMedia_019
BusMedia_016
BusMedia_021
previous arrow
next arrow
Bus Media_002
Bus Media_003
Bus Media_005
Bus Media_006
Bus Media_007
Bus Media_008
Bus Media_009
Bus Media_010
Bus Media_011
Bus Media_021
Bus Media_012
Bus Media_013
Bus Media_014
Bus Media_015
Bus Media_017
Bus Media_018
BusMedia_019
BusMedia_016
BusMedia_021
previous arrow
next arrow

ให้บริการสื่อโฆษณารถสาธารณะ ,สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ,Bus advertising ,Bus Media ,Digital media advertising
ครอบคลุมพื้นที่ในการโฆษณาตามเส้นทางเดินรถ
สร้างความรับรู้ของแบรนด์สินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง หลากหลายช่วงอายุ
ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณของจำนวนรถได้ วต้องการรถเมย์จำนวนกี่คัน กี่สาย

กรณีลูกค้าทำสัญญา ระหว่าง 3 เดือน 6 เดือน 1ปี
สามารถเปลี่ยนแปลง Artwork ได้ตลอดอายุสัญญา แต่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ Artwork ต่อแบบ ซึ่งแต่ละสื่อราคาไม่เท่ากัน
เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation หรือ Gen-X ) บ่งบอกความแตกต่างของทั้ง 3 Gen อายุต่างกัน ความต้องการแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน
Gen Z อายุไม่เกิน 21 ปี Gen Yระหว่างอายุ 22-38ปี Gen X ระหว่างอายุ 35-50 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งรายละเอียดได้ทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์ได้ตลอด 24ชั่วโมง ครับ เรา
ยินดีให้คำแนะนำ ให้แบรนด์สินค้าคุ้มค่ามากกับเม็ดเงินมากที่สุด