รวมงานแสดงสินค้าในไทยและต่างประเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
งานแสดงสินค้า ,งานคอนเสิร์ต ,งานกิจกรรมการกุศล
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน

สถานที่จัดงานแสดงสินค้าในไทย :IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center ,Royal Paragon Hall ,Central World ,Show DC Hall ,ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์