ขายพื้นที่ออกบูธงานแสดงสินค้า ,Selling exhibition booth space

ขายพื้นที่ออกบูธงานแสดงสินค้า ,ตัวแทนขายพื้นที่ออกบูธงานแสดงสินค้าให้กับผู้จัดงานในไทยและต่างประเทศ

บริการของเราไม่เพียงแค่การจัดหาพื้นที่ออกบูธเท่านั้น โดยเรายังมีบริการเสริมที่จะช่วยให้งานแสดงสินค้าของคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
เรามุ่งหวังที่จะเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจในการสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าของคุณ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญทางธุรกิจของเรา ทางเรามีบริการเสริมที่น่าสนใจอย่างเช่น

  • การออกแบบและการสร้างบูธที่กลมกลืนและโดดเด่น: เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและสร้างบูธที่สะท้อนและยกระดับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุส่งเสริมแบรนด์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจะทำให้บูธของคุณเป็นจุดเด่นในทุกมุมมอง

  • การจัดแสดงสินค้าที่น่าตื่นเต้น: เราจะช่วยให้สินค้าหรือบริการของคุณตกแต่งในลักษณะที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการจัดวางสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ เราจะสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าจะต้องการไปเจอและอยากสนใจ

  • การสร้างบรรยากาศและการประสานงานที่เหมาะสม: เราจะดูแลรายละเอียดทุกอย่างเพื่อให้บูธของคุณมีบรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมหรือการจัดการเสียงและแสง ทุกองค์ประกอบของงานแสดงสินค้าจะถูกปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

  • การจัดการงานแสดงสินค้าทั้งหมด: เราสามารถดูแลการจัดงานแสดงสินค้าของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการจัดบูธ การประสานงานกับผู้จัดงาน และการจัดหาวัสดุประดิษฐ์ที่ใช้ในการตกแต่งบูธ เราจะดูแลให้คุณมั่นใจได้ว่างานแสดงสินค้าของคุณจะเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ

เรามีฐานลูกค้ามากมาย อาทิ
โรงงานกลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม,ตัวแทนนำเข้าและส่งออก,โรงานผลิตผลไม้แปรรูป ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชร ฯลฯ
ระยเวลาในการเสนอ : 10-20 วัน
อัตราค่าบริการ 20-25% ของราคาต่อบูธ สำหรับงานในไทย ,อัตราค่าบริการ 25-30% ของราคาต่อบูธ สำหรับงานต่างประเทศ

Selling exhibition booth spaces and acting as a representative to provide exhibition booth spaces to event organizers in Thailand and abroad

Our services go beyond just providing booth space arrangements. We also offer additional services to ensure the tremendous success of your product exhibition. One of those services
We aim to be a trusted partner in creating exciting and high-quality experiences for your customers. With our innovative thinking and business expertise, we offer intriguing supplementary services such as

  • Designing and constructing captivating and standout booths: We will employ creative thinking to design and build booths that reflect and elevate your brand. Whether it’s using brand-enhancing materials or cutting-edge technology, we will make your booth a focal point from every angle.

  • Exciting product displays: We will help you decorate your products or services in an appealing manner that meets the customers’ needs and desires. By utilizing unique product placement techniques, we will create an experience that customers will seek out and be interested in.

  • Creating the appropriate atmosphere and effective coordination: We will take care of every detail to ensure that your booth has a high-quality, meticulously crafted ambiance. Whether it’s installing suitable electrical systems or managing sound and lighting, every component of the exhibition will be adjusted and customized to suit your specific needs

  • Comprehensive exhibition management: We can take care of all aspects of your exhibition from start to finish. This includes planning and organizing the booth layout, coordinating with event organizers, and sourcing materials for booth decoration. We will ensure that you can have full confidence that your exhibition will be a complete and high-quality success.

We have a wide range of clients, including food and beverage manufacturing plants, importers and exporters, fruit processing factories, government agencies, and private enterprises, among others. Our proposal turnaround time is 10-20 days. Our service fee rates are 20-25% of the booth price for domestic events and 25-30% of the booth price for international events.