BTS ADVERTISING

ให้บริการสื่อโฆษณารถไฟฟ้า ,BTS ADVERTISING ,BTS MEDIA  DIGITAL MEDIA ADVERTISING  ,OUT OF HOME MEDIA สร้างแบรนด์สินค้า สร้างความรับรู้ เพื่อจำชื่อของแบรนด์สินค้า เน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม “วัยรุ่น วัยทำงาน” เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมาก โปรโมตแบรนด์สินค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดยอดขายได้เร็ว ปัจจุบันสื่อออฟไลน์ ช่วยแบรนด์ ” ปิดการขาย “ Remark : –…

0 Comments