การสร้างแบรนด์ หรือปั้นแบรนด์ผ่าน Influencer marketing

การสร้างแบรนด์ หรือปั้นแบรนด์ผ่าน INFLUENCER MARKETING
คือการใช้ผู้มีอิทธิพลในการส่งเสริมและโปรโมตสินค้าหรือบริการของแบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเขาผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยวิธีนี้สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของแบรนด์ในหมู่ผู้บริโภคได้

การทำ Influencer Marketing นั้นสามารถทำได้โดยการเลือกใช้ Influencer ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีความนิยมในช่องทางโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม โดยในการเลือก Influencer ต้องพิจารณาด้านต่างๆ เช่น จำนวนผู้ติดตาม ความน่าเชื่อถือ และการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจว่า Influencer ที่เราเลือกนั้นจะสามารถช่วยสร้างสรรค์ความประทับใจและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความน่าสนใจและความไว้วางใจในแบรนด์ของเรา

การใช้ Influencer Marketing นั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายของแบรนด์ได้ เนื่องจากผู้ติดตาม Influencer นั้นมักจะเชื่อถือและเป็นสัดส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสนใจและสร้างการตอบรับที่ดีในสินค้าหรือบริการของเราในอนาคต

นอกจากการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายของแบรนด์แล้ว การใช้ Influencer Marketing ยังสามารถสร้างความรู้จักและความจำได้ในชื่อแบรนด์ของเราได้อีกด้วย การใช้ Influencer ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งในช่องทางโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มความรู้จักและความจำของผู้บริโภคต่อแบรนด์ของเราได้ เพราะผู้ติดตามมักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม การใช้ Influencer Marketing นั้นไม่ใช่วิธีการทำการตลาดที่สามารถประสิทธิภาพได้ในทุกกรณี ผลการดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาด้านต้นทุนในการทำ Influencer Marketing โดยต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจ้าง Influencer และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การผลิตเนื้อหาโฆษณา การส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับ Influencer และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย

นอกจากนั้น การทำ Influencer Marketing ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น การไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่ Influencer จะโพสต์ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถ้าเนื้อหานั้นไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรา นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ผู้ติดตามจะไม่ค่อยสนใจโฆษณาจาก Influencer หรืออาจไม่เชื่อถือได้ว่าโฆษณานั้นมีความน่าเชื่อถือและจริงจัง ซึ่งอาจทำให้ผลตอบรับของการทำ Influencer Marketing ไม่ได้ตรงตามคาดหวัง

ดังนั้น การใช้ Influencer Marketing นั้นเป็นเพียงวิธีการทำการตลาดเท่านั้น และไม่ใช่วิธีการทำการตลาดที่สมบูรณ์แบบ การเลือกใช้ Influencer และการวางแผนการตลาดโดยใช้ Influencer Marketing ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้การใช้วิธีการนี้เป็นประโยชน์แก่แบรนด์และผู้บริโภคอย่างมากที่สุด

นอกจากต้นทุนในการทำ Influencer Marketing แล้ว ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำการตลาดผ่าน Influencer ด้วย เนื่องจากผู้ติดตามมีความเชื่อมั่นและภูมิใจใน Influencer ที่ตนเองติดตาม ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับ Influencer อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภูมิใจของผู้ติดตามต่อแบรนด์ของเราได้

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดตามของ Influencer จะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ และการจัดการความสัมพันธ์กับ Influencer อาจเป็นที่ยุ่งยากได้ เนื่องจากมีหลายแพลตฟอร์มที่ต้องจัดการและติดต่อกับ Influencer ต่างๆ โดยทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการจัดการโดยละเอียด เพื่อให้การทำ Influencer Marketing สามารถเป็นไปได้ตามความต้องการของแบรนด์ได้ดีที่สุด

ดังนั้นการใช้ Influencer Marketing เป็นวิธีการทำการตลาดที่มีจุดได้เปรียบและไม่ดีเท่ากัน การวางแผนและประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการตลาดชนิดนี้หรือไม่ และจะวางแผนการดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ