สินเชื่อโฉนดแลกเงิน
ขายฝากที่ดิน
ไม่เช็กประวัติทางการเงิน
รักษาความลับของลูกค้า

ขายฝาก

ขายฝาก

รับเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น เราปกปิดข้อมูลเจ้าของ เพื่อความปลอดภัย

Brokere จัดหาแหล่งเงินทุน กลุ่มนายทุน บริษัทเงินทุน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
” ไม่เช็กเครดิต ประวัติทางการเงิน อนุมัติเร็ว ใดๆทั้งสิ้น “
ขาดเงินทุน ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ เรามีทางให้กับท่านแน่นอน เพียงแค่มีโฉนดที่ดินเท่านั้น
เปลี่ยนทรัพย์ เป็นเงินก้อน ต่อยอดธุรกิจ
รับวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
ให้วงเงินประเมิณสูง 50-60% ของราคาประเมินเอกชน , ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน
ส่งเอกสารครบถ้วน รับเงินเร็ว ใน 1-3 วัน เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน

รับเฉพาะโฉนดที่ดินเปล่า น.ส.4 ครุฑสีแดง อย่างเดียวเท่านั้น
ไม่รับพิจารณาเงื่อนไขดังนี้ ทุกกรณี
– ไม่รับพิจารณาที่ดิน รกร้าง บ่อกุ้ง บ่อน้ำ ไร่นา , น.ส.3 ข. ,ส.ป.ก. ,ภ.บ.ท.5 ทุกกรณี
– ที่ดินต้องไม่อยู่ในระหว่างข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้น หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการบริการของเรา

   • รับเฉพาะโฉนดที่ดินเปล่า น.ส.4 ครุฑสีแดง เท่านั้น
   • ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น 0.75 % ต่อเดือน
   • รับวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
   • ขายฝากวงเงินประเมิณ 50-60% ของราคาประเมินเอกชน
   • จำนองวงเงินประเมิณ 40% ของราคาประเมินเอกชน
   • อนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3-6 ชม.
   • ส่งเอกสารครบถ้วน รับเงินเร็ว ใน 1 -3วัน เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน
   • สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 3-7 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก/จำนอง
   • บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน ก.ล.ต.

กรุณาส่งข้อมูลพิจารณาดังนี้ให้ครบถ้วนครับ เพื่อความรวดเร็ว

 1. รูปภาพโดยละเอียดของทรัพย์
 2. รูปภาพโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สำคัญมาก)
 3. ด้านหน้าที่ดินกว้างและยาวเท่าไหร่
 4. ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 5. ใบประเมิณของกรมที่ดิน หรือใบประเมิณเอกชน โดยรับรองจาก กลต เท่านั้น
 6. กรุณาใส่ข้อมูล Google Map ตำแหน่งที่ดินของคุณ
  **ไม่รับพิจารณาใดๆ ถ้าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์มาค้ำประกัน เพราะผิดกฎหมาย