Real Estate Broker bangkok , hotel broker รับซื้อโรงแรม

Real Estate Broker bngkok,hotel broker Thailand รับซื้อโรงแรม ,ฝากขายโรงแรม เรานำเสนอในฐานะ Real Estate Broker หรือโบรกเกอร์ด้านอสังหาฯโรงแรม เราเข้าใจถึงความสำคัญของการซื้อหรือขายโรงแรมในวงการนี้และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านในการลงทุนหรือจัดหาโรงแรมที่ท่านคาดหวัง เรามีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนและเจ้าของโรงแรม ด้วยความรู้และประสบการณ์ของเราในวงการอสังหาฯโรงแรม เรามุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในฐานะโบรกเกอร์ที่ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ ดังนี้ I would like to inform you about the services that A.D.T offers…

0 Comments