นายทุนรับขายฝากที่ดิน
นายทุนรับขายฝากโรงแรม
นายทุนรับขายฝากอาคารพาณิชย์
นายทุนรับขายฝากโรงงาน
นายทุนรับขายฝากคอนโด

นายทุนรับขายฝาก โฉนดแลกเงิน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ยึดทรัพย์ ทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย
รับเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย
โบรกเกอร์เงินทุน เรามีกลุ่มนายทุน รับจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์
” ไม่เช็กเครดิต ประวัติทางการเงิน อนุมัติเร็ว ใดๆทั้งสิ้น “
ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ เปลี่ยนทรัพย์ เป็นเงินก้อน ต่อยอดธุรกิจ

รับวงเงินตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
ให้วงเงินประเมิณสูง 50-60% ของราคาประเมินเอกชน , ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน
ส่งเอกสารครบถ้วน รับเงินเร็ว ใน 1-3 วัน เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน
รับเฉพาะโฉนดที่ดิน น.ส.4 ครุฑสีแดง เท่านั้น

นายทุนรับขายฝาก กรุงเทพ ,นายทุนรับขายฝาก นครปฐม,นายทุนรับขายฝาก นนทบุรี
นายทุนรับขายฝาก ปทุมธานี,นายทุนรับขายฝาก สมุทรปราการ ,นายทุนรับขายฝาก เชียงใหม่ ,นายทุนรับขายฝาก เชียงราย,นายทุนรับขายฝาก นครสวรรค์ , นายทุนรับขายฝาก ภูเก็ต , นายทุนรับขายฝาก สุราษฎร์ธานี,นายทุนรับขายฝาก หาดใหญ่

เงื่อนไขการบริการของเรา

 • รับเฉพาะโฉนดที่ดินเปล่า น.ส.4 ครุฑสีแดง เท่านั้น
 • ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น 1.25 % ต่อเดือน
 • รับวงเงินตั้งแต่ 5แสนบาทขึ้นไป (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ขายฝากวงเงินประเมิณ 50-60% ของราคาประเมินเอกชน
 • จำนองวงเงินประเมิณ 40% ของราคาประเมินเอกชน
 • อนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3-6 ชม.
 • ส่งเอกสารครบถ้วน รับเงินเร็ว ใน 1 -3วัน
 • เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน
  บริษัทประเมิณที่ได้รับการรับรองจาก กลต เท่านั้น

– ไม่รับพิจารณาที่ดิน รกร้าง บ่อกุ้ง บ่อน้ำ ไร่นา , น.ส.3 ข. ,ส.ป.ก. ,ภ.บ.ท.5 ทุกกรณี
– ที่ดินต้องไม่อยู่ในระหว่างข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้น หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

การขายฝากและการจำนองไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ทั้งสองมีความเหมือนกันในทางที่เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน. แต่มีความแตกต่างดังนี้:

**การขายฝาก**:
– ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้.
– ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้.
– ค่าธรรมเนียมการขายฝากคือ 2% ของราคาประเมิน.

**การจำนอง**:
– ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้.
– ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, เจ้าหนี้จะต้องขายทรัพย์สินผ่านการประมูล.
– ค่าธรรมเนียมการจำนองคือ 1% ของจำนวนเงินที่จำนอง.

 1. สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้า-หลัง ทุกหน้า
 2. ด้านหน้าที่ดินกว้างและยาวเท่าไหร่
 3. ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ อย่างน้อย 10 ภาพ
 5. รูปถ่ายทางเข้า-ออกที่ดิน
 6. กรุณาใส่ข้อมูล Google Map ตำแหน่งที่ดินของคุณ
 7. ชื่อและเบอร์ติดต่อ