คำถาม : เตรียมไปงานแสดงสินค้าต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับมือใหม่

1.หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากเดินทางออกจากไทย
กรณีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน นับจากเดินทางออกจากไทย
ควรต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เพื่อมิให้มีปัญหากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง

2.การขนส่งสินค้า
2.1 เขียนป้ายหรือ Tagติดหน้ากล่อง เช่น ชื่อบริษัท, โซน, หมายเลขบูธ
เราจะแจ้งนัดกำหนดส่งสินค้ามที่ท่าเรือกรุงเทพ สินค้าจะขนส่งไปไว้ยังบูธงานแสดงสินค้า
2.2 บริษัทที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังงานแสดงสินค้าเอง โปรดแจ้ง ณ วันจองพื้นที่งานแสดงสินค้า


3.ควรเตรียมใบปลิว หรือโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์สินค้า และโปร์ไฟล์แนะนำบริษัท
3.1การแพ็คสินค้าตัวอย่าง/สินค้าสาธิต ควรแยกกับสินค้าที่นำไปขายปลีก
สินค้าที่นำไปจำหน่ายควรเตรียมไปอย่างน้อย 1,000-5,000 ชิ้น ควรมีป้ายราคาและราคาโปโมชั่น


4.แจ้งชื่อสกุลทีมงาน เป็นภาษาอังกฤษ/ไทย , ชื่อไฟท์บินขาไป-ขากลับ , ชื่อโรงแรม เพื่อสะดวกต่อกานประสานงานงาน
5.ทั่วไป กำหนดการตกแต่งบูธก่อนวันงาน 2 วัน และการเซ็ตล่วงหน้า 1 วัน
6.ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง มีทีมงานพูดไทยได้ คอยประสานงานตลอดระยะเวลาจัดงาน


คำถามที่พบบ่อย : เรื่องการเดินทาง
ตอบ: เรามีการจัดหลากหลายแพ็คเกจ เรามีแพ็คเกจพร้อมที่พัก,บัตรโดยสารเครื่องบิน

คำถามที่พบบ่อย : ล่ามสื่อสารประจำบูธ
ตอบ : เรามีล่ามสื่อสารประจำบูธ พูดภาษาไทย-ท้องถิ่น และภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่: เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรมีผู้นำเข้าหรือส่งออกได้จริง
คำตอบ : งานแสดงสินค้าต่างประเทศ ที่จัดเป็นศูนย์แสดงสินค้า มีกลุ่มผู้นำเข้า ฝ่ายจัดซื้อ เทรดดิ้ง มาเที่ยวชมงาน มาเดินดูสินค้าแน่นอนอยู่แล้ว